T O M I S L A V C I

ZVANI^NA PREZENTACIJA MESNE ZAJEDNICE

Po~etna stranaVesti iz selaGde se nalazimoPrinc tomislavIstorija selaFudbalski klubPoqoprivredaIzve{taji M.Z.Firme u seluNove fotografijeStare fotografije

 

 

 

^LANOVI SAVETA MESNE ZAJEDNICE TOMISLAVCI 

PODPREDSEDNIK
  PREDSEDNIK

^LANOVI   SAVETA

  

 SEKRETAR

                  

                                                                                                                                                                                                                                    

KORA] MIRKO

 

 

NEDI] QUBOMIR

SPASOJEVI] MIRKO

 VLATKOVI] MILAN

KORA] MIRKO

MARI] BOJAN

CVETI]ANIN ZORAN

]UK NIKOLA

 JAWI] JASMINA

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Clocks for website
<a href="http://www.clock4blog.eu">clock for blog</a>
Free clock for your blog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
insuring car  

 

 

 Пријатељи презентације