ВЕСТИ ИЗ СЕЛА
 
insuring car  

Po~etna stranaVesti iz selaGde se nalazimoPrinc tomislavIstorija selaFudbalski klubPoqoprivredaIzve{taji M.Z.Firme u seluNove fotografijeStare fotografije

 

Срђан Ивковић, пејсажни архитекта, који живи и ради у Бечу израдио је идејни пројекат уређења зелене површине центра села.

Упућен је захтев Електровојводини за повезивање села на далековод из правца Бачке Тополе. Захтев обухвата и преношење администрације у Бачку Тополу уместо Бајмока.

У прошлој години добијене су грађевинске дозволе  за бунар и пијацу а завршен је и пројекат за канализацију са пречистачем.Са пројектом за израду бетонског пута у улици Николе Тесле,који је завршен пре три године, месна заједница је конкурисала и одобрена су јој средства од 7,3 милиона динара.Реализација овог пројекта очекује се на пролеће.Средствима, у износу од 2 милиона динара, из општинског буџета направљено је 170 метара пута.

Из покрајинског буџета добијено је 2 милиона за бушење бунара, као и средства за атарске путеве и пијацу.

Купљен је и плац у улици Дан Ослобођења поред економије на ком ће бити изграђена капела. Просторним планом општине ту је предвиђено и ново гробље.

 

 Пријатељи презентације

                                                                                    

ZVANI^NA PREZENTACIJA MESNE ZAJEDNICE

                      

T O M I S L A V C I

                                                                                                                                                                              

Clocks for website
<a href="http://www.clock4blog.eu">clock for blog</a>
Free clock for your blog